Portfölj

Klicka på respektive projekt

för mer info samt bilder.

 

Radhusträdgård, Fors Kungsbacka
Villatomt med sjöbodsmiljö, Torslanda
Sommarstugetomt med nybyggd villa, Åsa
Villatomt från 1920-talet, Örgryte Göteborg
Radhusträdgård, Kungsbacka
Återställd tomt till 1920-talet, Västra Göteborg
Vattenspel i villaträdgård, Särö
Medelhavsträdgård, Åsa
Parktomt Sandsjöbacka
Ny villatomt Vallda
Kungsbacka Trädgårdsvänners idéträdgård Tjolöholm 2006
Kungsbacka Trädgårdsvänners idéträdgård Tjolöholm 2007
Kungsbacka Trädgårdsvänners idéträdgård Göteborgs Lustgårdar 2008
Köksträdgård Kungsbacka trädgårdsvänner, Sammordnare/Projektledare

Tjänster

 

 

ROVI Trädgårdskonsult – Din trädgårdspartner

 

Har Du byggt nytt hus? Är Din tomt ännu en byggarbetsplats? Har du köpt villa, radhus eller  bostadsrätt och vill göra om trädgården? Eller förnya Din nuvarande, skapa ett eller flera trädgårdsrum, kanske med vatten och ljussättning? ROVI Trädgårdskonsult är gärna Din partner.

 

Det skall vara roligt att skapa sig själv något nytt – men man behöver tid och idéer. Man behöver en partner med egen erfarenhet av privata trädgårdar. En som ser både möjligheter och fallgropar.  Du får hjälp att värdera och utveckla Dina idéer och lösa problem där Du känner osäkerhet. Du får en helhetslösning och med ROVI Trädgårdskonsult som partner mer tid till det roliga.  Du får en partner som hjälper Dig att komma rätt från början med den trädgård Du vill njuta av under många år.

 

 

ROVI  Trädgårdskonsult  utför konsultuppdrag inom:

 

Trädgårdsdesign 

 

Tillsammans går vi igenom trädgårdens förutsättningar och Dina önskemål och tankar och ser bland annat på stil, form, färg, användning och helhet. Efter genomgången får Du förslag på trädgårdsritning och beskrivning därtill. Du kan välja detta för hela trädgården, delar av den eller specifika trädgårdsrum. Du får också förslag på växter och material som passar. Exempel på trädgårdsritning och några rumsmiljöer ser Du här intill.   

 

Vi kan också hjälpa Dig med inköp.

 

Vill du så kan vi också göra offertunderlag som stöd för inköp av växter, buskar och träd samt  material. Vi kan också begära in kostnadsförslag och göra inköp. Se även under försäljning nedan.

 

Anläggningsarbete

 

Ibland kan det vara skönt att få någon som utför anläggningsarbetet. ROVI Trädgårdskonsult kan också göra det praktiska som att skapa rumsmiljöer, lägga eller så gräsmattor, utföra sten och beläggningsarbete, göra rabatter och planteringar, eller delar av detta, så mycket Du själv önskar. Vill Du utföra arbetet själv men behöver en kunnig samtalspartner – eller någon som hjälper till med arbetet? Vi bidrar med just det Du behöver och vill.

 

Ljussättning

 

En annan specialitet är ljussättning, främst lågvoltarrangemang med LED belysning. Vi föreslår, provar ut och genomför arrangemang som förskönar Din trädgård även på kvällarna. Se vidare under sidan ”Ljussättning

 

Vatten i trädgården

 

Vattenarrangemang för trädgårdar är en av våra specialiteter. Se vidare under sidan ”Vatten i trädgården”

 

Konsultation

 

Behöver Du enbart diskutera igenom något problem eller idéer som Du har och som rör Din trädgård kan vi bestämma tid för en konsultation.

 

 

Försäljning

 

En viss försäljning av materal efter beställning och offertgivning kan ske genom Rovi Trädgårdskonsult  till exempel


Cortenplåt i trädgården för kantstöd, planteringslådor för köksträdgårdar och runda kärl för planteringar samt trädgårdsdekorationer såsom utskurna rådjur m.m. Cortenplåt är ett överlägset material i förhållande till många utbud som finns. Lång hållbarhet, vackert rostbrunt och kan beställas. Botaniska Trädgården och Trädgårdsföreningen använder sig i stora mängder av cortenplåt.


Cocosmatta för dammar och branta slänter för att hålla kvar jord och växter är en annan produkt.


Trädgårdsmöbler i betong och rostigt järn kan på rätt ställe i trädgården förhöja miljön.

 

Organowood till altaner staket (egen design) vackra broar m.m. Organowod är impregnerat miljövänligt, består av hård Norrlandsfur och ger en vacker silvergrå färg helt ekologiskt. Rovi Trädgårdskonsult använder sig av detta vid anläggning  där ett hållbart, silvergrått vackert och miljövänligt träslag önskas.

 

Markbeläggningar av sten skiffer sand och kalksten till bra priser samt hjälp med läggning kan Rovi Trädgårds konsult bistå  med. Begär in offerter

 

Trädgårdsbelysning Vi designar och anlägger belysningar i trädgårdsmiljöer och givetvis lämnar offerter på belysningsarmaturer avsedda för vacker belysningsmiljö. Se ewxempel under avsnittet belysning.

 

Damm och vatten produkter är ett annat område som vi byggt upp ett kunnande på och har duktiga samarbetspartner. Begär offert och även kalkyl på genomförande.

 


© Copyright Rovi Trädgårdskonsult


 | Webbkarta | Logga in |