Man kan med fördel skapa en illusion som alternativ till vatten. En sex meter bäckravin försvinner ner i stenrös med underliggande tank.
Fågelbad gjort på rabarberblad kanske räcker i en liten trädgård. En mörk trolsk damm passar utmärkt i en skogsglänta.


Sten som det rinner vatten ur är ofta ett bättre alternativ till en fontän. Utnyttja naturliga sprickor i berget till bäckar och fall.


   
   

 
   

Vatten i trädgården

 

 

Vatten i trädgården — ett lyft

 

Vattenspegel, liten som stor, fågelbad eller rejäl damm ger spännande upplevelser i trädgården.

Vatten med sitt porlande inger en känsla av ro och är ett vackert blickfång med insekter, fåglar och djur som söker sig till vattnet för att släcka törsten.

Vatten ger utan tvekan trädgården ett lyft.

 Vattenanläggningens utformning styrs av hur mycket tid för kunskapsinhämtning, planering och byggande som läggs ned och har stor betydelse för resultat och upplevelse.

 

Många frågor måste lösas

 

  • Vilken typ av damm eller vattendrag passar in? Skall det vara på en naturtomt och se ut som det alltid funnits vatten där? Eller skall formspråket passa in i den strikta trädgården som en anlagd del i den? 
  • Vattenfall och bäck
  • Köpt färdigpressad damm, val mellan plast eller gummiduk för självbygge? 
  • Djup, vattenyta, sumpområde, fontän, vattenfall?
  • Storlek och märke på pump och rengöringsfilter?
  • Hur gör man med elförsörjning.
  • Säkerhet för barn?
  • Hur får man en biotopisk balans mellan vattenkvalité, växter och fisk?
  • Hur bygger man?
  • Inför dessa frågor känner många osäkerhet och tvekar inför uppgiften.

Rovi Trädgårdskonsult är en god samarbetspartner för vattenbygge

 

Jag kan ge Dig konsultstöd någon eller några timmar. Antingen nöjer Du Dig med det eller kanske vill Du att jag skall gå vidare och ta fram layout och beskrivning samt offertunderlag för material och utrustning.

Givetvis bygger jag också anläggningen åt Dig eller att vi gör den tillsammans.

Jag har bra samarbetspartner för att bygga och i materialval.

Du kan se några av mina vattenmiljöer här intill.

 

Skapa illusion av vatten

 

Skulle Du ändå inte känna tiden mogen för att anlägga vatten men ändå ha önskemål om vattenliknande miljöer kan jag hjälpa Dig att skapa sådana illusioner.

Japanerna använder sig ibland av den konsten.

Genom val av växter, omgivning, attribut som broar, bryggor, sjösten går det att skapa fina vattenmiljöer där det inte finns något vatten men ändå känns naturligt.

Se exempel på några jag gjort på bilderna här intill.


© Copyright Rovi Trädgårdskonsult


 | Webbkarta | Logga in |