Portfölj

Klicka på respektive projekt

för mer info samt bilder.

 

Radhusträdgård, Fors Kungsbacka
Villatomt med sjöbodsmiljö, Torslanda
Sommarstugetomt med nybyggd villa, Åsa
Villatomt från 1920-talet, Örgryte Göteborg
Radhusträdgård, Kungsbacka
Återställd tomt till 1920-talet, Västra Göteborg
Vattenspel i villaträdgård, Särö
Medelhavsträdgård, Åsa
Parktomt Sandsjöbacka
Ny villatomt Vallda
Kungsbacka Trädgårdsvänners idéträdgård Tjolöholm 2006
Kungsbacka Trädgårdsvänners idéträdgård Tjolöholm 2007
Kungsbacka Trädgårdsvänners idéträdgård Göteborgs Lustgårdar 2008
Köksträdgård Kungsbacka trädgårdsvänner, Sammordnare/Projektledare

Radhusträdgård Fors Kungsbacka

 

Uppdrag

Designa, rita och föreslå ny gestaltning av en till stora delar igenvuxen radhustomt som inte medgav något reellt utnyttjande av tomten.

Uppdrogs att anlägga och genomföra förslaget i sin helhet.

Förutsättningar

Tomten på baksidan av huset bestod av uteterass och därefter ca 1m hög platå. På den växte en stor gran. Vidare sly för att sluta vid mindre promenadstig och allmänning.

Bostaden är en del av ett parhus. På vänster sida ligger nästa parhus något förskjutet. Deras terrass var parallell med kundens platå med en slänt emellan beväxt med sly samt nivåskillnad på drygt två meter. På motsatt sida var tomten öppen med en del buskvegetation mot allmänningen.

Resultat

Den stora granen togs ned. Sly togs bort. Stubben frästes bort. Murkna slipers kördes till deponi.

Av slänten gjordes terrasser samt anlades en platå. Jord tillfördes för gräsmatta som utformades till en oval och avskärmades med avenbokshäck. Bakom den planterades växter i terrassen. Från terassen upp till gräsplatån byggdes ny trapp av tryckimpregnerade stockar. I tomtgränsen mot grannen till höger byggdes pilstaket och innanför där en liten rhododendronlund.

I slutet av gräsmattan skapades ett litet Woodland med vidjehortensia, marktäckare av myskmadra samt avenbokshäck mot allmänningen. Woodlandet avslutades med ett pilstaket och en sittbänk till vilken en täckbarksgång ledde fram.

Se bilder och klicka på dem för större storlek.

 

Bilden visar tomten som beskrivs ovan och visar hur en trädgårdsritning kan se ut i ett uppdrag Med ritningen följer en allmän beskrivning av uppdraget och idén bakom presenterat designförslag. Dessutom bilägges en sammanställning över föreslagna växter.
Med ritningen presenterades också en illustration av hur trädgården skulle komma att gestalta sig

Här visas ny uppgång till trädgårdsplanet före och efter.

Ett buskage förvandlat till ett miniwoodland
Rumsbildning för bättre användning av tomten med utfyllnad för gräsmatta. Avenbok mot grannen med smultronrabatt för dottern.

© Copyright Rovi Trädgårdskonsult


 | Webbkarta | Logga in |