Portfölj

Klicka på respektive projekt

för mer info samt bilder.

 

Radhusträdgård, Fors Kungsbacka
Villatomt med sjöbodsmiljö, Torslanda
Sommarstugetomt med nybyggd villa, Åsa
Villatomt från 1920-talet, Örgryte Göteborg
Radhusträdgård, Kungsbacka
Återställd tomt till 1920-talet, Västra Göteborg
Vattenspel i villaträdgård, Särö
Medelhavsträdgård, Åsa
Parktomt Sandsjöbacka
Ny villatomt Vallda
Kungsbacka Trädgårdsvänners idéträdgård Tjolöholm 2006
Kungsbacka Trädgårdsvänners idéträdgård Tjolöholm 2007
Kungsbacka Trädgårdsvänners idéträdgård Göteborgs Lustgårdar 2008
Köksträdgård Kungsbacka trädgårdsvänner, Sammordnare/Projektledare

Villatomt från 1920-talet, Örgryte Göteborg

 

Uppdrag

Designa ny struktur på den förväxta gamla villatomten från 1920-talet.

Förutsättningar

Fastigheten har genomgått stor förändring efter ägarbyte.

Den nya gestaltningen av trädgården skall överensstämma med villan från förr.

Tomten på baksidan av huset ligger i två etage och avskiljs av en vacker stenlagd mur i vilken en trapp leder ner till den lägre nivån.

På det nedre planet har två äldre äppelträd behållts. På sikt skall byggas ett växthus.

Resultat

Villan har återfått sin gamla skönhet med brädklädsel och glasveranda till 20-talets vackra stil. Genomgående finns nu alla gångytor belagda med äldre gatsten. Önskemålet med stora fria ytor har tillgodosetts. Tre cirkelytor förbundna med varandra för att få helhet har skapats. Två utav dem är belagda med gatsten i cirkel vilket förstärker rundlarnas form. Den tredje med gräs. Gräsytan omges till hälften av en avenbokshäck mot grannen och två kraftfulla Silverpäron som breder ut sina kronor ovan häcken. Marktäckare med Vinca Minor inslag av Lupiner i botten. Nedgång till parkeringen från gräsmattan omges av en båge med vitt blåregn.

På motsatt sida omges den ena gatstensrundeln mot grannen av en syrénhäck som övergår till en ligusterhäck fram till framsidan.

De tre rundlarna omges av lavendel mot stenmuren vid den lägre tomten. Där planeras in växthus, sittplatser, kompost kryddland och gräsmatta som omsluts av en perennrabatt.

Mot gatan innanför järnstaketet har rabatter anlagts med en större Magnolia. Vidare finns där Järnek som boll på stam, Lagerhägg två japanska lönnar. Ormhassel, vidjehortensior, Rhododendron, Konvaljebuske, Silverax m.m.

Se bilder före och efter. Klicka på bilderna för större bild

 

 

Före

En mycket stor igenvuxen berså borttagen och grund till en ny glasveranda lagd

Här har anlagts en rund gräsmatta omgiven av Avenbok mot grannen. Två Silverpäron planterade och som marktäckare Vinca Minor med Lupiner insprängda. Mot stenmuren till vänster lavendel

Vacker gång av gatsten lagd. Den gamla knotiga syrenen har lyfts fram och plantering av vackra perenner påbörjad.

Även på framsidan är gammal vacker gatsten lagd i gångarna och ett järnstaket monterat. Plantering av perenner påbörjad.

Efter

Här ser man en av de vackra gatstensrundlarna på baksidan som ger karaktär.


© Copyright Rovi Trädgårdskonsult


 | Webbkarta | Logga in |